Bezpłatne konsultacje lekarskie w zakresie chorób płuc (spirometria) - 26.09.2017 r.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje lekarskie w zakresie chorób płuc (spirometria).
Badanie odbędzie się w Ośrodku Zdrowia w Jedlińsku przy ul. Wareckiej 4 w dniu 26 września 2017 r. w godzinach od 15:00 do 19:00.
Zapisy w kartotece.
spirometriajpg