Porady psychoterapeutyczne

Agata Biedrzycka-Sarnowicz
Jeżeli nie radzisz sobie ze swoimi problemami - zgłoś się do Przychodni Zdrowia w Jedlińsku.
Zapraszamy osoby chętne do zgłaszania się na spotkania z terapeutą w ramach prywatnego gabinetu w Przychodni Zdrowia w Jedlińsku.
Możemy Państwu zaproponować:
1. Psychoterapię indywidualną
- psychoterapię behawioralno-poznawczą dla osób przeżywających kryzysy życiowe związane ze stanem zdrowia (np. walka z ciężką chorobą) bądź trudnościami życiowymi,
- psychoterapię uzależnień dla osób uzależnionych i ich rodzin (uzależnienia od substancji psychoaktywnych: nikotyna, alkohol, narkotyki itp. oraz behawioralne: Internet, zakupoholizm, hazard itp).
2. Psychoterapię grupową
- grupy terapeutyczne (np. terapia zaburzeń afektywnych, terapia uzależnień itp.),
- grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych,
- warsztaty 12 Kroków Ku Pełni Życia dla osób, które utraciły sens życia lub pozostają w długotrwałym kryzysie,
- warsztaty profilaktyki i wsparcia społecznego (np. warsztaty umiejętności wychowawczych itp.).
Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych psychoterapeutów, specjalistów psychoterapii uzależnień, trenerów.
Serdecznie zapraszamy